Contactgegevens

Secretariaat Saamhorigheidsfonds Heemstede e.o.
Marlies Pierrot
Wouwermanstraat 4 zw
2023 XG Haarlem.

+31(0)6 5743 6273

info@saamhorigheidsfonds.nl

Banknummer NL36TRIO.039.04.79.292
t.n.v. Stg. Saamhorigheidsfonds Heemstede

Het SFH is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
RSINummer Belastingdienst: 807166224.
Uw giften komen in aanmerking voor belastingaftrek.