Over het SFH

Doel

Het Saamhorigheidsfonds Heemstede e.o. (SFH) is een stichting met als doel het geven van financiële steun aan structurele veranderingen die gericht zijn op een meer humane samenleving.

Het SFH is in 1976 opgericht door een kleine groep vrienden met het idee dat wij, in het rijkere deel van de wereld, een verantwoordelijkheid hebben die niet alleen blijkt uit woorden maar ook uit een betekenisvolle geldelijke bijdrage.

Werkwijze

De inkomsten van het fonds bestaan uit de bijdragen van de bestuursleden en van enkele donateurs. In 2020 betrof dit circa € 10.500. Daarmee werden 14 projecten gesteund, merendeels in derdewereldlanden. De diversiteit van de projecten volgt uit onze opzet om te kunnen inspelen op acute behoeften en om op de hoogte te blijven van velerlei ontwikkelingen. Van de inkomsten komt circa 99% ten goede aan het doel van de stichting.

Het bestuur vergadert zes maal per jaar en nodigt regelmatig gasten uit die zelf deelnemen in een project. Momenteel zijn er zeven bestuursleden.

Criteria

Bij het kiezen van projecten gebruiken we de volgende criteria:
- de beoogde verbetering is structureel,
- versterking van de zwakke groepen in een maatschappij,
- bevordering van rechtvaardige verdeling en eerlijke kansen,
- bevordering van vrede en vermijden van geweld,
- bevordering van een schoon en duurzaam milieu,
- activiteiten gestart en uitgevoerd door lokale mensen,
- stimulerend voorbeeld voor anderen daar,
- de kans op succes,
- geen of weinig steun van andere donoren.
Ook projecten die niet aan alle negen criteria voldoen kunnen in aanmerking komen voor steun.

Welkom

Nieuwe leden en donateurs zijn van harte welkom. Voor nadere informatie of kennismaking: zie de contact-pagina.