Saamhorigheidsfonds Heemstede


Timmerwerkplaats voor vrouwen in Nicaragua; zo onderhouden ze hun kinderen en zijn niet afhankelijk van de vaders.


Lokale bevolking in Kameroun protesteert tegen de eigenaars van grote palmolieplantages die hun grond afnemen en het milieu schaden.

Voor een betere wereld

Wij zijn zeven vrienden in Heemstede en omgeving. We onderhouden een fonds waarmee we financiƫle steun geven aan groepen die onderbedeeld of onderdrukt worden, maar actie ondernemen om hun situatie structureel te verbeteren.

We nodigen werkers in het veld uit om te vertellen over hun ervaringen. Meestal gaat het om problemen en acties in de derdewereld. Bijv. traditionele boeren die zich verzetten tegen mijnbouw of agro-industrie die hun land en voortbestaan bedreigen. Ofwel scholing voor jongeren in sloppenwijken, zodat ze betere kans krijgen op een baan en een gezin. Of acties tegen sekse-gerelateerd geweld.

Onze steun betekent veel voor de mensen die dergelijke projecten uitvoeren. Nieuwe deelnemers en donateurs zijn welkom.

ANBI